Phiếu ý kiến

Các bạn thân mến,

 

 

Để việc tiếp đón và vảng lai của quý bạn ở thiền viện được chu đáo và thoải mái tốt đẹp hơn, xin quý bạn vui lòng bỏ vài phút cho biết ý kiến về những phương diện sau đây :

Thay mặt các bạn ở thiền viện, xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý bạn.

 

Hẹn gặp lại,

 

Hồng Hoàng Nguyễn, Viện trưởng