Thiền viện Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới

(Centre de méditation Jolicoeur)

 

Bn đo trách nhim thin vin thc hành và ph biến « Pháp Lý Vô-Vi Khoa Hc Huyn Bí Pht Pháp » là mt pháp môn thin phát xut t  Vit Nam do c  Đ  Thun Hu (1883-1967) tìm ra và Đc Thy Lương Sĩ Hng - Vĩ Kiên (1923-2009, sinh tại Việt Nam và định cư tại Montréal từ năm 1979) truyn bá khp năm châu. Hơn 5 000 tài liu ging dy ca Đc Thy dưới dng băng ging, hình  nh, video, sách, thin ca, v.v. được ph  biến min phí trên nhiu mng Internet, radio, thư  vin on line hoc thư  vin thành ph, thin đường, thin vin, trung tâm, tr  s, v.v.

 

Pháp lý Vô-Vi

 

Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu, Sáng lập Vô-Vi
Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu, Sáng lập Vô-Vi

Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là một phương pháp thiền, không phải là một tôn giáo, nên không đối nghịch với bất cứ một tôn giáo nào, một chủng tộc nào, hay một ý thức hệ nào. Đây là một phương pháp khoa học, chính xác, thực tế và giản dị nên bất cứ ai cũng có thể thực hành được. Pháp thiền thực hành này gồm có ba pháp chánh (Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền Định) và một pháp phụ (Pháp Luân Chiếu Minh) rất quan trọng để thanh lọc bản thể, ổn định tinh thần và khai triển tâm linh. Ngoài ra còn có những động tác giản dị nhưng rất hiệu quả để giúp cho việc thực hành bốn pháp căn bản trên được dễ dàng hơn. Việc trì niệm chấn động lục tự Nam Mô A Di Đà Phật là chìa khóa tâm linh cần thiết cho mọi hành giả Vô-Vi được đắc pháp.

 

Nhà truyền pháp tại thế
Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên

Các Thầy truyền pháp Vô-Vi không chủ trương lệ thuộc : mỗi bạn đạo âm thầm tự tu tự tiến theo khả năng của chính mình. Họ đối xử rất bình đẳng bằng tình bạn của người đi trước thành công hướng dẫn người đi sau, nhưng bạn đạo vẫn gọi họ là «Thầy» vì lòng thương kính, chứ không vì quan hệ «giáo chủ - đệ tử».

 

Hành giả Vô-Vi không phải tuân theo giáo điều hay điều luật gì cả như lễ nghi, thủ tục nhập môn, nguyệt liễm, cấm giới, hay sự bắt buộc phải tin tưởng một tín điều gì trước. Vô-Vi cũng không cần thống kê số bạn đạo hay rủ rê cho đông bạn đạo. Điều quan trọng là sự tiến hóa tâm linh trên đường trở về nguồn cội của mỗi người tu Vô-Vi.

 

Bạn đạo không cần phải thay đổi nếp sống hằng ngày, họ vẫn buôn bán, học hành, làm ăn như thường, cho nên Vô-Vi còn có tên là Pháp thiền Đời Đạo Song Tu. Vô-Vi chỉ đòi hỏi hành giả một điều duy nhất là sự thực hành chất phác, thành tâm, đúng đắn, đều đặn, với lý trí và lòng quyết tâm.

 

Việc hành pháp là tối quan trọng so với việc tìm hiểu chân lý qua sách vở. Người tu Vô-Vi còn được khuyến khích vui vẻ đón nhận những hoàn cảnh khó khăn, kinh nghiệm đau thương, thử thách gian nan, v.v. để sớm thức tâm, phát triển điển năng từ bi để hòa vào luồng điển đại bi của Thượng Đế, để tiến vào điển giới và tìm lại được con người thật của chính mình.

 

Sau một thời gian ngắn luyện tập, hành giả Vô-Vi phải đạt được một số kết quả như sau:

 

-Về thể chất : Sức khỏe gia tăng

-Về tinh thần : Trở nên sáng suốt, nội tâm trở lại thanh bình và an lạc

-Về tâm linh : Gia tăng linh cảm và tâm từ bi

 

Muốn sớm được kết quả tốt, hành giả mới tập thiền nên học hỏi với các bạn đã có kinh nghiệm lâu năm, và thường xuyên xem kỹ cuốn DVD phương pháp công phu do chính Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên đích thân thực hiện, hướng dẫn và giải thích rõ ràng, rành mạch.

 

Cộng đồng Vô-Vi hiện diện khắp Á, Âu, Mỹ, Úc với khoảng năm mươi thiền đường, thiền viện, trung tâm, trụ sở, hội ái hữu, v.v. Pháp thiền Vô-Vi được phổ biến trên nhiều mạng Internet và các đài truyền thanh. Đại nhạc hội Thiền ca Vô-Vi đem Đạo vào Đời được nhiều đoàn vũ, nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ tài danh tham gia cộng tác, và được các phóng viên ủng hộ giới thiệu tốt đẹp trên các cơ quan truyên thông như báo chí, đài VOA, v.v. Bạn đạo Vô-Vi toàn cầu thực hiện rất nhiều công tác thiện nguyện Vô-Vi giúp người nghèo khổ, tật nguyền, đui mù, câm điếc, bệnh hoạn, nạn nhân thiên tai và chiến tranh, v.v.

 

Thiền viện Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới

(Centre de méditation Jolicoeur)

 

Thiền đường Jolicoeur là một hội vô vụ lợi đăng ký ở Québec từ năm 2003, năm 2004 được Canada công nhận là hội từ thiện và đến năm 2005 thì được thành phố Montréal cấp giấy phép làm tu viện (nơi thờ phượng và tu học). Sau đó, vào tháng 11 năm 2006 thiền đường được Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên cho đổi thành thiền viện, nhưng vẫn giữ tên Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới do Đức Thầy đặt cho từ lúc đầu, cùng với một bài thơ :

 

Thiền viện Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới
Thiền viện Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới

Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới.
Giải phân đời đạo rõ tâm đời.
Mưu tâm lợi dụng tự xa rời.
Quí tưởng Trời cao chuyển khắp nơi.
***
Khắp nơi qui hội duyên tình.
Cùng chung xây dựng cùng minh đạo lành.
Chẳng còn lý luận cạnh tranh.
Thực hành chánh pháp duyên lành đạt thông.
Thành tâm tu tiến một lòng.
Qui không tự thức thong dong đạo đời.
Cảm thông nguyên lý tự rời
Đời là tạm cảnh nơi nơi bất hòa.
Dù cho hiểu được gần xa.
Trong không mà có mới là ngộ tâm.
Thực hành khai triển uyên thâm.
Tham dâm tự dứt siêu âm đạt hòa.
Cần tu khai triển thiết tha.
Tâm hòa tu tiến mới là người ngoan.
Chẳng còn lý luận hoang mang.
Thế gian cho đến thiên đàng phải tu.
Qui nguyên thiền giác mở màn
Cần tu tự sửa tự tầm cảm thông.
Đường đi chánh giác chẳng lầm.
Thế gian vẫn có tiến thầm tự tu.
Quy y tam bảo giải mù.
Cảm minh thiên địa an du phần hồn.


Kính Bái.
Lương Vĩ Kiên.
17-03-2003.
(Rằm tháng 2 năm Quí Mùi)

 

Cơ sở của thiền viện là căn nhà trên đường Jolicoeur do mỹ tâm (dịch sang tiếng pháp là « joli coeur ») của một bạn đạo Vô-Vi bên California và những người kế thừa ưu ái tặng cho. Thiền viện chỉ cách trung tâm thành phố Montréal và cách phi trường quốc tế Pierre-Elliott Trudeau mười lăm phút xe hơi, có thể di chuyển dễ dàng bằng các phương tiện chuyên chở công cộng (métro Jolicoeur, buýt 37 Sud về hướng Parc d’Angrignon).

 

Thiền viện sinh hoạt bằng ba thứ tiếng : Việt, Pháp, Anh. Tất cả đều miễn phí. Đại khái như sau:

 

1-Chỉ dẫn và phổ biến Pháp Lý Vô-Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.


Họp mặt mỗi chủ nhật từ 10g sáng đến 2g chiều : Thiền chung, trao đổi trên các đề tài tâm linh (Mục Bé Tám), phổ biến “Tuần báo phát triển điện năng” cho bạn đạo, phân phát tài liệu Vô-Vi (kinh sách, băng giảng, CD, DVD, video, v.v.).


Gặp gỡ trong tuần khi có hẹn : Giới thiệu pháp thiền Vô-Vi cho những ai muốn tìm hiểu, hướng dẫn hành thiền (triết lý, kỹ thuật, v.v.).


Sinh hoạt đặc biệt : Tham gia các đại hội quốc tế và sinh hoạt Vô-Vi khắp năm châu, khóa sống chung tâm linh địa phương (thuyết trình, thảo luận, kiểm điểm cách hành pháp, v.v.).


2-Phổ biến lòng tự tin, hòa ái, thương yêu và từ bi.


3-Tương trợ, giúp đỡ về tinh thần và vật chất cho người hoạn nạn.


4-Thực hiện việc từ thiện.


5-Tổ chức các sinh hoạt xã hội văn hóa ích lợi cho tập thể.


Bạn đạo trách nhiệm thiền viện Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới

 

Họ là những bạn đạo đã thực hành Pháp lý Vô-Vi từ nhiều năm (khoảng 30 năm), đã đạt được một số kết quả khả quan và muốn chia sẻ hạnh phúc tâm linh cũng như kinh nghiệm tu học đến những ai có nhu cầu tìm kiếm một phương pháp cụ thể để giải thoát mọi phiền não, bất hạnh và lo âu, v.v., ngõ hầu tự tìm ra ý nghĩa thự c sự của cuộc sống thế gian, lý do hiện hữu của chính họ trên cõi đời này.

Họ thường tổ chức hoặc tham gia hầu hết mọi sinh hoạt Vô-Vi quốc tế hay địa phương, như đại hội hàng năm, những khóa họp mặt tâm linh, phòng thảo luận trên mạng (chat room), đặc san, thư viện on line, thiền ca, v.v. Nhờ đó, quen được khá nhiều bạn đạo Vô-Vi toàn cầu và cũng được nhiều bạn biết đến, nhất là những bạn trách nhiệm thiền đường, thiền viện, trung tâm, trụ sở, v.v. của cộng đồng Vô-Vi.

Hầu hết các bạn đạo trách nhiệm thiền viện là người Việt nam, định cư ở Canada từ trên bốn mươi năm. Họ là những người trí thức, những nhà khoa học hoặc thương gia (kỹ sư, thanh tra kế toán, cao học chuyên ngành, cao học quản lý, tiến sĩ, chuyên gia kỹ thuật, ngân hàng, v.v.) ý thức được rằng kiến thức thế gian không cần thiết cũng không giúp ích gì nhiều cho đời sống tâm linh. Ngược lại, những hành trang gom góp được trong cuộc đời tại thế của họ có thể làm chậm trễ hành trình trở về nguồn cội của chính họ. Các bạn này cũng hoạt động tích cực và có địa vị tốt đẹp trong xã hội, sống với gia đình và thân quyến, đã từng trải qua những thăng trầm của cuộc đời, thấu hiểu được vì sao đời là bể khổ. Nhờ đó họ mới có nhu cầu tìm kiếm một thế giới tốt đẹp hơn : thế giới tâm linh. Nhờ đó họ mới khởi tâm từ bi và phát tâm giúp đỡ những ai chưa tìm ra lối thoát cho kiếp nhân sinh.

Các bạn khác trong ban quản lý thiền viện là người bản xứ, thuộc thành phần trí thức và giới trung lưu trong xã hội (giáo sư, khoa học gia, nghiên cứu gia, v.v.). Cho nên họ biết rõ phong tục tập quán và văn hóa tại đây (Québec) nhưng nhận thấy pháp thiền Việt Nam này không có xa lạ đối với họ, và cảm thấy bạn đạo Việt Nam rất dễ chịu và cởi mở. Đây là một tấm ảnh của nhóm bạn tự nguyện, được chụp trong một sinh hoạt thường niên của thiền viện : Gian hàng Vô-Vi ở Hội chợ Tết.

 

Gian hàng Vô-Vi ở Hội chợ Tết
Gian hàng Vô-Vi ở Hội chợ Tết

Bạn đạo sinh hoạt ở thiền viện Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới

 

Thiền viện đón tiếp bạn đạo từ khắp nơi. Đa số những bạn mới là hàng xóm ở gần nơi thiền viện, nhưng cũng có những bạn tìm tới đây nhờ thấy tên thiền viện trong niêm giám điện thoại, trên mạng Internet hoặc do bà con bạn bè giới thiệu. Các bạn thuộc nhiều chủng tộc và văn hóa khác nhau này đông hơn bạn đạo Việt Nam, vì có những thiền đường Vô-Vi khác chỉ sinh hoạt bằng tiếng Việt.

Cũng có nhiều bạn đạo Vô-Vi ở phương xa vãng lai thiền viện tịnh tâm tu hành khi họ có dịp ghé qua Montréal vài hôm để đi công việc hoặc vài tháng vào dịp nghĩ phép với gia đình, nhất là để viếng thăm Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên tại tư gia gần đó, khi người còn tại thế. Các bạn này tới từ Québec, Toronto, Calgary, Vancouver, Californie, France, Australie, Việt Nam, v.v.

 

Bạn đạo ở thiền viện Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới
Bạn đạo ở thiền viện Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới

Trẻ em ở thiền viện đặc biệt khá đông. Các em học và hiểu về tâm linh mau hơn người lớn nhờ còn trong sáng, chưa có nhiều trách nhiệm và nhiều chuyện để lo như các bậc làm cha mẹ. Các em đại diện cho thế hệ mới của những hành giả Vô-Vi phát biểu bằng tiếng Pháp và tiếng Anh dễ dàng hơn dùng tiếng Việt.

Mặc dù nhóm bạn này thuộc đủ loại thành phần, nhưng ai cũng sống vui hòa bình trong thanh quang điển lành của Đức Thầy, Trời Phật và cộng đồng Vô-Vi trên thiên giới luôn ban chiếu nơi thiền viện. Cho nên các bạn ghé qua thiền viện ai cũng được đón tiếp như anh chị em. Đại gia đình Vô-Vi nói chung và gia đình Vô-Vi nho nhỏ ở thiền viện Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới luôn chờ đón các bạn với vòng tay rộng mở.

17/09/2008

Nguyễn thị Mỹ-Kim, tổng thư ký thiền viện
Thiền viện Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới
(Centre de Méditation Jolicœur)
2920-2922-2924 rue Jolicoeur, Montréal (Québec)
H4E 1Z3 Canada
514-769-8799 ou 450-672-4033
meditation.jolicoeur@primus.ca