Hỏi Đáp để giúp đỡ bạn đạo mới

Dưới đây là một số câu hỏi thường được các bạn đạo mới nêu ra, được trích từ quyễn « Thực Hành Tự Cứu » 314 trang (http://www.voviphatphap.org/docs). Mời xem tài liệu Hỏi Đáp kèm theo.

 

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP
(Thực Hành Tự Cứu,  p. 81)

1. Vô Vi nghĩa là sao?

2. Chủ trương của Vô Vi là gì?

3. Làm sao chúng ta có thể biết được một pháp môn là chánh pháp?

5. Tại sao cái gì của bên Vô Vi cũng kêu từ từ?

9. Người ta chết rồi sẽ đi về đâu ? Những người không tu thì sẽ như thế nào?

10. Tu đời là gì?

11. Tu đạo là gì?

12. Thế nào gọi là đời đạo song tu?

20. Tại sao phải tu khi còn ở trần gian?

21. Tại sao kêu là điển? Điển đời là gì ? Điển đạo là gì?

22. Điển giới ai thấy mà lấy làm bằng chứng?
23. Thế nào là bước qua điển giới?

24. Thiền khác với tu như thế nào?

26. Như vậy có sự khác biệt giữa các pháp thiền như thế nào?

28. Thế nào là pháp tu tắt?

31. Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp có phải là một pháp môn tu thiền hay không?
32.Tại sao phải gọi dài như vậy?

33. Tại sao pháp Vô Vi còn gọi là pháp môn xuất hồn?

34.Xin Thầy giải thích thêm Hồn là gì?

36. Làm sao biết được mình xuất hồn?

38. Xuất vía là gì?

40. Con là một người theo đạo công giáo, nhiều khi đến nhà thờ, không đọc kinh công giáo lại niệm Phật Di Đà nhiều hơn. Vậy khi chết sẽ đi về đâu?

 

PHƯƠNG PHÁP CÔNG PHU
 (Thực Hành Tự Cứu p. 110)

 

1.Ngoài cách xem băng chỉ dẫn của Thầy có thể nhờ bạn đạo kiểm soát hộ mình không? Nếu vậy thì làm sao biết bạn đạo đã thở và thiền đúng cách?

2.Tại sao ngồi thiền lại phải quay mặt về hướng Nam?

3.Tại sao ngồi thiền thì lưng phải luôn luôn thẳng?

4.Tại sao hành giả phải chắp hai tay để niệm?

5.Tại sao hành giả phải răng kề răng co lưỡi?

7. Tại sao phải niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát?

8.Tại sao phải niệm Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc?

9. Tại sao những người mới tu ban đầu phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở 6 luân xa?

14. Có người niệm Nam Mô A Di Đà Phật khi thì cảm thấy thanh thản, khi thì cảm thấy dao động, mặc dù có răng kề răng co lưỡi và tập trung ý chí ở Hà Đào Thành nhưng vẫn không hết. Đó là do sự biến chuyển điển quang ở trong mình hay là do trược điển tung lên?

15.Tại sao khi hành thiền, lúc nào mình cũng phải ngó giữa hai chân mày và ý tập trung ở đỉnh đầu?

17.Trong thời gian từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối, có thể làm phép Soi Hồn hoặc Pháp Luân Chiếu Minh hoặc ngồi trụ trên đỉnh đầu niệm lục tự hay không?

 

SOI HỒN
(Thực Hành Tự Cứu p. 120)

 

1.Xin cắt nghĩa Soi Hồn là gì?

2.Trong lúc Soi Hồn, tâm trí mình phải như thế nào?

3.Trong lúc Soi Hồn có nhiều tư tưởng tạp nhạp thì phải làm sao?
4. Soi Hồn cần thiết như thế nào?

5.Tại sao phải Soi Hồn?

6.Khi Soi Hồn hai ngón tay bịt hai lỗ tai để làm gì?

7.Có cần bịt lỗ tai thật kín hay không?

8.Để ngón tay trỏ chận ở trán để làm gì?

9.Tại sao ngón tay giữa lại kéo nhè nhẹ mí mắt?

10.Nguyên tắc của Soi Hồn là nhìn thẳng ngay trung tim chân mày, lắng nghe điển chạy trung tim bộ đầu, có phải vậy không?

16. Xin cho biết sự hữu ích của Soi Hồn?

18.Khi Soi Hồn hai cánh tay bị mỏi thì phải làm sao?

23.Trong ngày mà rỗi rảnh có nên Soi Hồn thêm hay không? Và bao nhiêu lần trong ngày?

24. Soi Hồn là để gia tăng chấn động lực. Xin giải thích thêm?

25. Gia tăng chấn động lực là gì?

31. Soi Hồn đỉnh đầu mát và xương sống mát lạnh, đó là trạng thái gì?

 

PHÁP LUÂN CHIẾU MINH
(Thực Hành Tự Cứu p. 136)

 

1. Nên tập Pháp Luân Chiếu Minh vào lúc nào, và công dụng của Pháp Luân Chiếu Minh?

2. Tại sao khi thở Pháp Luân Chiếu Minh thì phải chú ý đến cái rún?

4. Thưa Thầy tại sao thở Chiếu Minh phải đếm từ 1 cho đến 12 rồi từ 1 cho đến 11,  v..v… cho tới số 0?

 

THIỀN ĐỊNH
(Thực Hành Tự Cứu p.154)

 

5.Ngồi thiền trên ghế hai chân phải làm sao?

6.Ngồi thiền xếp bằng ở trên tapis (6) tốt hay xấu?

12.Giờ nào không hành thiền được cho người mới tu?

13.Nhiều người mới tu sợ hành thiền nửa đêm thì mất giấc ngủ và hại sức khỏe có đúng không?

14. Khi ngồi thiền có nên nghe băng giảng Vô Vi hay không?

 

Đáp
THTC- Hoi-Dap (VN) (2).pdf
Adobe Acrobat Document 218.1 KB