Phương Pháp Công Phu Căn Bản Trong 6 Tháng Đầu

 Trong 6 tháng đầu, các bạn cần tập đều đặn và đứng đắn các Pháp sau đây:

 

1.        Nguyện.

 

2.        Pháp Soi Hồn (Phương Pháp Tập Trung Thần Kinh).

 

 3.        Pháp Luân Chiếu Minh (Phương Pháp Thở bụng).

 

 

Các phương pháp này nên đưc tp đu đn. Đng tp thái quá. Chúng s giúp ích cho các bn trưc khi hành thin.

 

 

Pháp Soi Hn (Phương Pháp Tp Trung Thn Kinh) làm cho khi thn kinh bộ óc được n đnh. Ngưi tu làm pháp Soi Hn để khôi phc thn lc đã b mt đi trong ngày vì làm vic hay vì sinh hot. Sc khe gia tăng, tr dt các bnh nhc đu, đau lưng mt ng, ăn không ngon, kém trí nh. Phc hi thn sc mau chóng.

 

 

Đ bt đu, các bn tt đèn ngi khoanh chân trên gi, lưng thng. Nếu không khoanh chân đưc, các bn có th ngi trên ghế, hai chân chm li. Hưng v phương Nam.

 

 

Trong các pháp tập các bạn cần để ý đến các động tác căn bản sau:

 

Co lưỡi: Chót lưỡi co lên chạm nhẹ vào nướu chân răng hàm trên. Co lưỡi là lọc cái thận thủy. Thận thủy lọc thì máu huyết được lọc.

 

Răng kề răng: Hai hàm răng chạm vào nhau để ổn định thần kinh bộ đầu.

 

 Miệng ngậm.

 

Mắt nhắm: Trong ý nhìn thẳng từ giữa hai chân mày tới phía trước còn gọi là Ấn Đường.

Nguyên

Ngồi thẳng, hai tay chắp lại. Co lưỡi, Răng kề răng, Miêng ngậm, Mắt nhắm. Khi niệm ta phải tập trung trí ý trên đỉnh đầu rồi dùng ý thầm niệm những câu sau đây:

 

Nam Mô A Di Đà Phật: (ý niệm 3 lần).
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát,

Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc chứng minh cho đệ tử (tên họ của mình) tu hành đắc đạo : (ý niệm 2 lần).


Con nguyện Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng.

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình.

 

 Hai tay vẫn chắp thẳng trước ngực, xá 3 cái, lưng vẫn thẳng, không cúi lạy.

Gii Thích

 

Nam : Ià thật phương Nam, cửa Trời. Nam thật phương Nam lửa Bính Đinh, phát triển ra ngay trung tâm chân mày. Nơi đó hai luồng điển châu lại phát hỏa sáng ra.

: Mô chỉ rõ vật vô hình. Khi chúng ta nhắm mắt thấy được cảnh bên trên.

 

A : A Nhâm Quý gồm thâu nơi thận. Là thủy điển tương giao nơi thận thủy, khi cái thận bất ổn ngủ không được, mà thủy điển tương giao thì khỏe mạnh ngủ yên.

 

Di : Di giữ bền ba báu linh tinh khí thần. Tinh khí thần trụ hóa đi lên trên thì con người ổn định.

 

Đà : Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả. Chúng ta thanh tịnh rồi thì từ quang phát triển ra châu thân, bảo vệ châu thân, ánh vàng bao trùm tất cả.

 

Phật : Phật hay thanh tịnh ở nơi mình. Biết chuyện của mình để sửa tiến, ăn năn hối cải, sám hối tiến hóa thì con người mới được thanh nhẹ.

 

Quán Thế Âm Bồ Tát : Là luồng điển cực thanh, cực mạnh rọi xuống thế gian. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để hành giả tự thức và tự tiến hóa.

 

Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc : Là luồng điển di thiện tối lạc. Niệm Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc để thức tỉnh phần Hồn trở về với sự thanh tịnh để dẫn tiến vạn linh.

 

Quy Y Phật : Chúng ta mượn cái phương tiện này để tập trung trở về quy y. Quy là trở về. Y là nguyên trạng thanh tịnh của chúng ta. Tiến thẳng về Phật pháp là bỏ nghiệp tâm. Trở về với sự thanh nhẹ, trở về Phật Tánh.

 

Quy Y Pháp : Là hành cho đúng pháp. Nắm cái phương tiện này tu cho đứng đắn. Tiến tới nơi điển quang pháp giới. Pháp là khứ giải, là đuổi phần trược, lưu lại phần thanh.

 

Quy Y Tăng : Là trở về với sự chân thực của chính mình, tức là trở về với phần Hồn, chịu trách nhiệm với vạn linh, Trời Đất. Lưu Ý: Đỉnh đầu là giao điểm của đường từ sống mũi qua gáy với đường nối hai vành tai. Tất cả các câu nguyện trên đều là âm thanh của điển quang. Tuy nhiên vì lý do tôn giáo, hành giả có thể dùng đỉnh đầu, ý niệm danh hiệu các Đấng mình tôn kính, thí dụ: Xin kính lạy Đức Chúa Trời, hoặc Thượng Đế, chứng minh cho con tu hành đắc đạo.

 

Lưu Ý:

 

Đnh đu là giao đim ca đường t sng mũi qua gáy vi đường ni hai vành tai.

 

Tt c các câu nguyn trên đu là âm thanh ca đin quang. Tuy nhiên vì lý do tôn giáo, hành gi có th dùng đnh đu, ý nim danh hiu các Đng mình tôn kính, thí d: Xin kính ly Đc Chúa Tri, hoc Thượng Đế, chng minh cho con tu hành đc đo.

 

 

Pháp Soi Hồn (Phương Pháp Tập Trung Thần Kinh)

Ngi thng, hai tay chp li. Co lưỡi, Răng k răng, Miêng ngm, Mt nhm. Th bình thường. Tp trung trí ý trên đnh đu và thm nói: "Tp trung ba báu linh Tinh, Khí, Thn".

 

Ri đưa hai cánh tay ngang vai, đu hai ngón tay cái bít kín hai l tai, hai ngón tay gia chn nh vào xương khóe mt và kéo chn nh ra cho mt nhm li, hai ngón tay tr chn nh trên mí tóc ch màng tang. Các ngón tay còn li co vào lòng bàn tay. Nên nh mt nhm và luôn luôn nhìn thng v phía trước t gia hai chân mày. Lng nghe tiếng đin tri lên trên b đu.

 

 

Pháp này tp ít nht là 5 phút và nhiu nht là 15 phút.


L
ưu Ý:


Trong khi hành pháp Soi H
n mà thy có tp nim hay lo ra, suy nghĩ lung tung thì dùng ý nim Nam Mô A Di Đà Pht đ t t gii ra nhng s lo âu, nghĩ ngi đó.


Ch
mí tóc nơi ngón tay tr chn, mun d tìm thì cn răng li thy ni gân lên.


Ông Tám gi
i thích như sau:


"Trên th
ế gian này chưa có tôn giáo nào thc hành pháp soi hn, pháp này giúp cho bn khai m trung tâm đim ca b đu gi là Thiên Môn hay Hà Đào Thành và chn đng lc ca lung đin s phát trin mãi mãi đến vô cùng tn. Khi chúng ra đưa hai tay ngang vai, tt c các thn kinh ca ngũ tng, tim, can, tỳ, phế, thn, đu hot đng và toát m hôi. Lúc đu hai ngón tay bt kín l tai thì người mi tu, tánh còn nóng, cm thy l tai nghe ồồ... tu lâu bn s không còn nghe ồ ồ na, lúc đó bn cm thy tinh thn sáng sut... Người mi tu làm pháp Soi Hn đ khôi phc thn lc đã b mt đi trong ngày, vì làm vic, vì sinh hot chúng ta phi dùng tt c kh năng sn có ca chính mình, dùng đin đ đi ly đng tin chén cơm, thì không th nào không b suy yếu thn kinh. Khi ta làm vic tr v, ta làm như thế (Soi Hn) là ta khôi phc li chn đng lc ca khi óc. Khi bn dùng hai ngón tay cái bt kín hai l tai là bn đang hi t lung đin v b đu và tp trung nó vào gia hai chân mày. Ngón tr và ngón gia ca bn chn lên màng tang nơi chân tóc và gia xương khóe mt thì lung đin cũng chuyn chy v trung tâm chân mày. Khi bn đã có kh năng tp trung được lung đin đó ri thì ánh sáng s phóng ra t nơi n Đường, trung tâm gia chân mày, tiến thng mt đường lên trung tâm ca càn khôn vũ tr. Lúc đó chúng ta càng ngày càng cm thy thong th nh nhàng hơn. Người mi tu nên làm pháp này ít nht sáu tháng đ chn chnh b óc. S đng lon đ thu hút trn trược quá nhiu, cho nên chúng ta phi chn chnh khi óc trước tiên. Người mi tu không cn thiết gi gic. Gi rnh có th làm pháp Soi Hn đ cho gim bt s đng lon không cn thiết ca cuc đi đau kh hin ti". (Phương Pháp Công Phu, Culver City, tháng 7, 1982)

 

(Chú Thích: Soi là tìm kiếm, Hn là s sáng sut, s thanh tnh. Soi Hn là mt phương pháp giúp chúng ta tìm kiếm li s thanh tnh và s sáng sut ca chính mình. Theo y hc, Soi Hn là quy nguyên thn kinh khi óc).

 

 

Xả Thiền

 

Làm pháp soi hồn xong, hai tay từ từ để xuống trên bắp đùi, rồi đưa tay lên, hai lòng bàn tay đặt úp lên trên đỉnh đầu để hồi điển trở lại bản thể, vuốt vòng xuống theo vành tai, dùng ngón cái và ngón trỏ kéo chằn trái tai xuống. Làm như vậy vài lần.


Sau đó chà xát hai bàn tay với nhau cho thật nóng, đầu ngón tay chỉ thẳng lên trên (xem hình vẽ ở phần xả thiền) rồi áp hai lòng bàn tay lên hai bên sống mũi, vuốt lên trán, lên đến đỉnh đầu rồi vòng xuống theo vành tai, dùng ngón cái và ngón trỏ kéo chằn trái tai xuống (làm 3 lần). Xong rồi bước qua làm Pháp Luân Chiếu Minh.

Pháp Luân Chiếu Minh (Phương Pháp Thở bụng)

Sau khi làm pháp Soi Hồn, nằm xuống làm pháp Pháp Luân Chiếu Minh. Phải nhớ là làm trong khi bụng trống hay sau bữa ăn hai ba giờ. Nằm ngửa, duỗi thẳng tay chân và hoàn toàn thả lỏng, chót lưỡi chạm nhẹ vào chân nướu răng hàm trên, răng kề răng, miệng ngậm, mắt nhắm trong ý nhìn thẳng từ giữa hai chân mày tới phía trước, rồi tập trung chú ý tới cái rún.

 

Hít vô thở ra tính là 1 hơi thở. Pháp thở này gồm 78 hơi thở và được chia ra làm 12 phần. Thở hết ra cho xẹp bụng.

 

 

 

T t hít hơi vào cho đy bng, t t th hết ra bng xp. Đó là mt hơi th. Thm đếm 1.


Tiếp tc hít vào cho đy bng t t th ra cho xp bng và thm đếm 2.

Ri tiếp tc làm như vy cho đ 12 hơi th. Tm ngh mt chút, th bình thường.

 

Ri bt đu phn kế tiếp vi 11 hơi th, ri ngh mt chút và làm tiếp 10 hơi th ri 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ri phnsau cùng là 1 hơi th chm dt mt chu kỳ th chiếu minh.

 

Lưu Ý:Hơi th không nhanh quá không chm quá. Nếu làm nhanh quá s kém hiu qu, mà nếu chm quá thì d ng quên. Đ th cho đúng, bn gi cho ngc không đng đy và ch có bng ca bn hot đng thôi. Vic th Chiếu Minh này rt cn thiết đ chun b cho pháp th Pháp Luân Thường Chuyn được ch dn phn sau.)


Ông Tám gii thích như sau:

 

"Ti sao bn phinghĩ là đy rún?" "Đy rún là ch ý ti trái thn, vì thn vi rún liên h trc tiếp vi nhau. Khi ta hít đy như thế này, cái hơi nó ép phía đàng sau, khi ta th ra thì cái hơi nó ép ra sau. Hai hơi hít ra và th vô là mt hơi th liên tc. Nó nhp li chúng ta phi liên tiếp th cái th hai đ thành lc lượng mnh, ép cái trược khí ca trái thn và trược khí ca ngũ tng và s đy nó ra theo đường đi tin, tiu tin, hay các l chân lông. Khi ta th liên tc như vy cho ti 12, cái hơi thanh nh sau ép ln ln và dn qua trái ct và đưa qua đi tiu tin hay l chân lông, khai thông xương sng mt phn.Ri tiếp tc th t 1-11, 1-10, 1-9,. . .1-3, 1-2 và 1. Nm xung dùng trung tâm chân mày chú ý ti cái rún. Trong lúc th chiếu minh, trong khi bn chú ý ti cái rún là bn tp trung vào th vía ca các bn. S liên kết s giúp cho phn hn và th vía ca bn có cơ hi tương hi vi nhau, mt khi mà trt t ca th xác bn đã lp li được s quân bình. Đi vi người mi tu, đi vi thanh niên tp th thao là nhng người hay hít vô ngc, kêu hít vô bng thì thy khó khăn. Nhưng tp tùy theo kh năng ca mình. Sau này c ý phi hít cho kỳ được thì hít vô là phi đy rún. Ly cái gì có thc cht mà gii cho nó thông sut hơn là ly thanh khí đin ca càn khôn vũ tr đ hóa gii cái cơ tng ca cái tiu vũ tr này. Nhng người nam gii ham mê sc dc thì tinh khí b suy yếu, do đó hơi th ngày càng yếu; n gii cũng vy, ham tính dc, sanh nhiu con, mt trung khí, hơi th không di dào.


Nếu h làm pháp th này, h s t t khôi phc li trung khí, t t s đưa h ti ch mnh dn, quán thông mi s vic. Người mi tu nên tp hai pháp trên đây mà thôi, trong sáu tháng trước khi hành sang pháp khác. Cái pháp này h tr cho cơ tng rt nhiu và đem li cho t chi được mnh dn đ tránh nhng bnh nan y như là xi bi hoc là hư gan, hư tim trong lúc chúng ta không biết trt t. Trong cái tham ăn tham ung to nhiu bnh. Tham dc cũng to bnh hư óc. Đó! Bnh do tánh sanh ra vy."


Sau sáu tháng này bn cm thy mình làm đúng, t nhiên lúc đó mình thích thin đ giác tâm, đ tìm v cuc sng siêu nhiên và sng càng ngày càng an nhiên t ti hơn.


Ngoài hai Pháp Soi Hn và Chiếu Minh cùng vi các câu nguyn, hành gi mi nếu mun tinh tn tu hành nên hành thêm các Pháp phn 3: Th Dc Tr Luân và Pháp ly Kính Vô Vi... Trì Nim "Lc T Di Đà" (Xin xem phn Chn đng lc ca Lc T Di Đà).

 

Bản gốc: www.vovi.org