Di Ngôn của Đức Thầy

(Chép lại từ Video DVD)

 

Lúc sa san Thy trước khi thâu:

LV: Thy nói là “gt người là tc là mình gt mình đó”.

M Nhi: Thy nói : Làm ging như Thy vy đó, người ta phn Thy, người ta bt trung bt tính vi Thy, Thy vn cho tin, vn thương, c làm đúng như li Thy vy đó.

LV: Ri, hi gì hi đi.

------------------

Huỳnh Minh Bo (HMB): D, kính thưa Đc Thy, hôm nay là ngày 14 Tây tháng 6 năm 2009, thì ti con có xin phép được din kiến Đc Thy và đăt Thy mt vài câu hi. Thì cũng có duyên lành chúng con được đến đây thăm Thy, hi t mt s anh em   đây: có anh Lý Vĩnh, anh Phan Cao Thăng, anh Trn Ngc Dũng, có ch M Nhi, có ch Xuân Mai và con là Huỳnh Minh Bo đây. Thì ti con theo hi đu tun, khi mà nghe qua cái kết qu th máu ca Thy hi Thy đi tái khám Bác Sĩ, thì ti con cũng lo, cho nên ti con ráng đi đến đây thăm Thy, và chúng con cũng mun đt Thy mt s câu hi đ sa son cho sau này, không phi cho riêng chúng con, mà cho tt c bn đo sau này được n đnh và tiếp tc tu hc... Ti con tính có mt s câu hi, sn Thy đây, Thy còn khe thì xin Thy gii đáp dùm cho chúng con. Thì vn đ thì cái giai đan.., chúng con thy rõ là cái đnh lut dưới thế gian này thì  không có ai tránh khi. Ai xung đây thì cũng có ngày ra đi, mà Thy cũng có ngày Thy s ra đi, và chúng con cũng mun biết nhng cái ch th ca Thy đ chúng con làm cho nó đúng theo cái ý nguyn ca Thy.

Thì câu hi th nht, vn đ điu tr ca Thy, thì theo Bác Sĩ Tây nói thuc Tây nó có nhiu dng và Thy cũng không có th tiếp thu được nhiu na. Còn theo quá trình thì có ông Van Show là ông thy thuc Đông y đây, ông cũng đã giúp cho Thy năm ngoái ung cũng được mt s kết qu. Ti con cũng ước mong là Thy có dp đây đ tiếp tc cho ông đó ng cho Thy thuc đ Thy được bình phc hơn mt chút, Thy bt nga ngáy thêm mt chút, và nếu mà..nếu mà Thy có cn di chuyn đi đâu thì ti con s thu xếp cho Thy di chuyn, nếu mà Thy có nhu cu. Còn nếu không thì Bác Sĩ cũng đã khuyến cáo Thy nên mt nơi. Vy thì theo ý Thy t đây ti đó Thy có cn di chuyn đi nơi nào na không Thy?

Đc Thy(ĐT): Có vic cn thì tao đi ch

HMB: D

ĐT: Chuyn giúp người tao phi phc v.. không có chi ci gi hết trơn

HMB: Như vy khi nào mà Thy có cn đi đâu thì Thy cho ti con hay đ ti con lo vn đ di chuyn cho Đc Thy...Và còn vn đ khác na là năm nay bn đo chúng con có xin Thy, tính ra có ti hai cái Đi Hi ln. Thì chúng con mun biết là Thy có d đnh là đi d hai cái Đi Hi đó hay không Thy?

ĐT (gt đu): Đi ch

HMB: D, Thy mun đi. Ti vì theo ti con thy thì bây gi nó có nhiu phương tin k thut lm Thy, có th giúp Thy mt ch nhưng mà Thy vn có th nhìn bn đo sinh hot mà bn đo cũng có th thy Thy. Thy thy cn phi đi đến ti nơi không Thy?

Đc Thy gt đu

HMB: Xin cám on Thy

HMB: Thì có câu hi khác na là t đây đến ngày Thy ra đi, Thy thy chúng con có cn phi lo gì cho Thy v cái  mt đi?

ĐT: Người tu không có gt người ta là được ri.                      (Thay gi nga)

XM: Lp li câu tr li ca DT :“Người tu không có gt người ta là được ri”.

Đc Thy gt đu

Lý Vĩnh (LV): Ghi xung đi, bây gi nhng cái gì Thy nhn nh quan trng lm đó, phi nh ghi chú.

ĐT: Mình là người tu Vô Vi mình ch có giúp người ta thôi, không gt ai hết.

LV: “Không có gt ai hết”

HMB: Còn v mt Vô Vi thì Thy đ li, đ cho chúng con rt... hết ri, bây gi Thy thy chúng con có cn phi làm thêm cái gì na không Thy?

ĐT: Nhng cái li nào mà con thích thì con c áp dng, cái đó là đúng đường ch không có sai…(ngưng 1 chút) Đng có khi thn thánh. Người tu Vô Vi hay khi Thn Thánh lm.

LV: Không được khi Thn Thánh h Thy?

XM: Thy nói “Người tu Vô Vi hay khi Thn Thánh lm” có nghĩa là sao Thy?

ĐT: Thì nó tu ti đó…chưa có gì mà nó nói nó gii hơn ông Thy.

HMB: D thưa Thy, cái vn đ v mt pháp lý, sau ny Thy có mun ai đng ra đ đi din Đc Thy đ lo vn đ giy t và vn đ tha kế cho Thy không?

ĐT: Đây là giao cho thng Thăng hết ri.

LV: Giao cho anh Thăng hết.

HMB: thì anh Thăng.. sau này Thy ra đi thì anh Thăng s đng ra đi din. Bây gi trong lúc Thy còn sng chc phi làm mt t giy y quyn, cũng như Thy y quyn cho anh Thăng, sau này có chuyn gì mà Thy không quyết đnh được thì anh Thăng phi lo quyết đnh nhng vn đ đó, anh Thăng phi lo coi vi lut sư đây đ coi như thế nào.

V mt sinh hot Vô Vi thì Thy thy chúng con cn phi làm cái gì thêm không Thy?

Đp thuc nga cho Thy

HMB: V mt sinh hot Vô Vi thì Thy thy chúng con cn phi duy trì nhng cái sinh hot nào Thy?

ĐT: Cái mình hc nào hi nào ti gi mình có th áp dng cho xã hi, không có hi ai hết.

HMB: Cái đó là cho cá nhân chúng con, còn cho cng đng Vô Vi chúng con cn phi làm cái gì Thy ?

ĐT: Cũng vy áp dng.

LV: Áp dng qua nhng cái gì Thy đã dy…

ĐT: Áp dng qua cái ca mình hc

HMB: Có mt câu hi nhiu bn đo cũng thc mc thì con cũng xin nêu ra đây đ Thy gii đáp và được thu hiu hơn là: nhiu người nhn thy là sut cuc đi ca Thy, Thy đã hy sinh tt c và làm bao nhiêu chuyn phước đc đ cu người, nhưng mà nhiu người không hiu ti sao ngày nay thì thân xác, xác thân ca Thy phi chu đng nhiu bnh hon đau đn?

ĐT: Cái đó là bt buc ch, mình hy sinh, mình phi..phi tht thoát ch. Đã nói hy sinh mà không chu tht thoát đâu có được.

HMB: Cái đó là.. ti vì Thy hy sinh cho chúng sinh cho nên Thy phi b tht thoát h Thy?... (Thy gt đu).

Đó là cái đnh lut Thy phi chp nhn như bao nhiêu đng B Trên khác h Thy?..Ti vì nhiu bn đo nói mình làm phước thì được phước, mà thy Thy làm quá nhiu phước mà Thy li b cái xác thân nó hành h Thy, nhiu ngưới cũng đau lòng và hoang mang..

XM: Có th như cái hnh ca Đc Chúa Giê Su không Cha ? Cũng như Đc Chúa Giê Su Thy, phi chu đóng đinh đ mà...

ĐT tiếp theo: Chuc ti

XM : Chuc ti cho chúng sanh, thì cái hnh đó là hnh mình x thân ra..

ĐT: Cái đó, đi này hc nhiu lm ri mà, chuyn gì phi lo.

LV: Hi hôm qua Thy có nói vi con là hi ông Tư trước khi mt ông Tư cũng phi chu nn vy, phi không Thy?

Đc Thy gt đu

HMB: D thưa Thy, ti con cũng hiu là đi din vi cái s tht là cái đnh lut, mt ngày nào đó Thy s b chúng con ra đi. Chúng con cũng mun là đng ra đ..cũng mun là công vic nó được trôi chy theo ý mun ca Thy. Chúng con mun hiu rng, thưa Thy, Thy s giao phó cho ai đng ra ph trách vn đ mai táng cho Thy?

ĐT: Cái đó là.. bn đo.. thiếu gì người.

HMB: Nhưng mà Thy phi giao cho người nào có trách nhim ch, nếu không mt trt t ai cũng mun làm hết, mi người mt ý thì nó không có đúng cái trt t. Ti con mun nó có cái trt t.

Đc Thy im lng khong 2 phút

LV: Thy, nếu mà Thy có cái gì , phi có người trách nhim đàng hoàng, lo cho đàng hoàng. Ch người này dành, người kia mun, người n mun, người đó làm, Thy đâu có yên. Ti con lo cho nên phi hi Thy đ cho Thy tr li cho ti con biết, có cái gì đ ti con làm sao cho nó đúng theo ý ca Thy.

Đc Thy im lng khong 1 phút

ĐT: Cái đó người đi hc biết bao nhiêu công chuyn ri! Đâu có phi hc ca tui mi nên thân đâu. Ti nó không chu áp dng, nó mi sai lc ch. Hc biết bao nhiêu công chuyn ri!

LV: Thy, Canada là đây, thì con thy có anh Thăng, Thy cũng tin tưởng anh Thăng là người có uy tín đàng hoàng, nh làm cái gì đâu ra đó. Nếu mà Thy có cái gì, con nghĩ là Thy cũng có th giao cho anh Thăng, đ anh Thăng nh đng ra ri có anh em bn đo có th ph giúp nh mt tay. Trên nói dưới nghe dưới nói trên nghe, theo nhng gì mà Thy nói đó thì nó có trt t hơn Thy? Thì Thy thy làm sao?

Đc Thy im lng khong 1 phút

ĐT: Người ngu cách my mà tu Vô Vi ri cũng thông minh hà.

Đc Thy im lng khong 1 phút

HMB: Thì cái vn đ này, Thy nói là theo Thy thì nên đ th lng ti đó ri..

ĐT gt đu (ct li HMB): Đ th lng.

HMB: Th lng đ Thy chuyn cho ai, ai có duyên thì làm h Thy?

ĐT: Nhng người phát tâm làm mi là có giá tr.

HMB: Nhưng mà lúc đó nếu có nhng người khác, không vì lý do gì mà người ta vô người ta đ ngh nhng cái chuyn trái ngược thì nó s ln xn thì phi x s như thế nào Thy?

ĐT: Thì mình phi nhn xét thì mi biết cái nào đúng, cái nào sai... Hc nhiu quá ri mà.. mà nhn xét không được!

HMB: D.. Thì ti con mun biết là trong cái vn đ mà khi Thy ra đi ri, chúng con phi chôn hay là ha táng ri bin như thế nào?

ĐT: Thiêu đi

HMB: Thiêu xong ri làm cái gì Thy?

ĐT: Thiêu xác đi, người ta đưa đi.

HMB: Ri bin hay là đ ch nào Thy?

ĐT: Đi ra ri bin.

HMB: Thì theo Thy thy, nếu mà Thy qua đi đây, ri cái bin nào tt Thy?

ĐT: Ch nào gn, bin là được ri.

HMB: Khi mà như vy đó, chúng con phi chn cái ngày gi như thế nào cho nó đúng Thy?

ĐT: Có ngày tt ngày xu, chn ngày tt là được ri, rm hay mng mt.

LV: “Rm hay mng mt”

HMB: Rm hay mng mt h Thy? D, thì phi ch rm hay mng mt.. Đc Thy gt đu

Thì trong cái thi gian mà Thy nm trong nhà quàn cho đến lúc lim đó Thy, có nên cho bn đo ti thăm hay không Thy?

ĐT gt đu: Cho, cái đó là đương nhiên phi có.

LV: : Đương nhiên phi có

HMB: Chúng con phi t chc đ bn đo được đến thăm Thy.  

Đc Thy gt đu

Thì lúc mà Thy trong đó có cn đ băng nim Pht không Thy?

ĐT: Được.. Vô Vi mình là có đy đ hết ri.

LV: D đúng ri Thy, Thy đã chun b hết trơn ri. Ti con hi đ làm cho đúng theo nhng cái gì trong lúc Đc Thy còn ti thế Thy dn dò. Sau này Thy có ra đi ti con biết làm sao cho đúng ch không có mun làm sai, cho nên mi phi hi Thy cho đàng hoàng.

HMB: Khi mà lim Thy đó, Thy s chn cái y phc nào mà Thy thích,… Thy mun?

ĐT: Có b đ trng bn là được ri.

LV: (cười) : B đ trng, Thy là màu trng, b đ trng là thích nht

HMB: Như vy thì cái đám táng ca Thy thì bn đo ai mun đến d cũng được h Thy?

Đc Thy gt đu

HMB: Thì trong cái phòng..trong cái phòng như vy thì nam ra nam n ra n, nam t n hu h Thy?

Đc Thy gt đu

HMB: Hi đó Thy có dy cho chúng con, là khi mà bn đo mt đi, thì đng hai bên quan tài 6 nam 6 n mc đ trng. Thì Thy có mun ti con làm như vy cho Thy hay không?

ĐT: Đưa đi h?

HMB: D lúc mà đưa đi Thy, 6 nam 6 n Thy, mc đ trng hết h Thy?

Đc Thy gt đu

HMB: Thy có mun ai đc bit đng hai bên đó không, hay là ai phát tâm thì chúng con phi làm sao, nhiu người quá chúng con phi chn la như thế nào?

ĐT: Mc đ trng là đ ri, đ trng là đ tang l mà.

HMB: Nhưng mà 6 người nam 6 người n đng hai bên, Thy mun ai đng Thy? Ti vì nếu mà đông người mun quá ti con cũng khó chn lm Thy.

ĐT: Bn đo

HMB: Bn đo nhưng mà chn ai bây gi Thy? Nếu mà đông người quá ti con chn thì s người ta nói là không có công bình.

ĐT: Ngưới nào đng ý thì cho h tham gia, không đng ý thì thôi.

HMB: Đng ý mà nhiu người quá thì ti con b người nào ra Thy?

XM: Rút thăm Thy!

HMB: Rút thăm h? ... Con s là đông quá mà ai cũng mun thì phi chn, mà chn thì ti con không có đ sáng sut chn, s nhiu khi người ta than phin là không có công bình.

Đc Thy im lng khong 1 phút

ĐT: Ông Tư chết cũng thường ch đâu có.. bc bi gì đâu.

 

HMB: Vy c đ th lng h Thy?

ĐT: Đ th lng đi.

HMB: Lúc đó chúng con quay phim đ cho nhân thế sau này cũng được?

ĐT:  Đ lưu nim ch

HMB: D, lưu nim

ĐT: Tài liu lưu nim thì phi có.

HMB: D, khi mà đ quan tài, chúng con phi đ bàn th trước cái quan tài có hình Thy và hoa qu được không Thy? Hay là khi cn?

ĐT: Cái hình thì phi có ch.

HMB: D, cái hình phi có, hoa qu ?

ĐT:

HMB: Thy có cho đt nhang hay là không Thy?

ĐT: Phi đt nhang đàng hoàng ch.

HMB: D.. Phi đt nhang đàng hoàng

LV & TND: Ghi vô đàng hoàng

HMB: Cái lúc mà đ quan tài đó, thì bên đây thường người ta hay m cái np mà ngay ch phía đu Thy, ri sau cùng mi đóng li. Thy cũng làm như vy h Thy?

Đc Thy gt đu

Đc Thy im lng khong 1 phút, Thy ly kleenex chùi mt

HMB: Thưa Thy có cho bn đo xá ly hay quỳ ly hay không Thy?

ĐT: Bn đo mun ly cho h phát tâm đi, cho h .....? lm đó

HMB: D, trong lúc đó có đ băng Thy ging, băng nim Pht, hay băng nào khác không Thy? Trong cái thi gian mà ti con làm l.

ĐT: Phi đ, phi đ băng ging cho người ta nghe. Cũng như nhc, nhc nh nó li.

LV: Băng Thy ging, băng nim Pht, sut cái thi gian bn đo người ta đến.

HMB: Và sau khi, ngày ha táng đó, ngày ha táng thì Thy nói là rm hay mng mt, và cái ngày ri tro đó là cùng ngày luôn hay là có th chn ngày khác Thy?

ĐT: Ri tro là phi đi ghe ra bin mi ri.

 

HMB: D đi cùng ngày luôn h Thy?

ĐT:

HMB: D như vy thì phi t chc làm sao mà đi cùng ngày luôn.

ĐT: La cái gi, la gi tt đi.

HMB: Nếu mà trong cái thi gian mà ngày đó không có gi tt, thì ti con phi ch (Thy gt đu) đến rm hay là mng mt tháng sau (Thy gt đu) đ có cái ngày tt, gi tt, thì lúc đó, trong cái thi gian đó cái tro ca Thy nên đ đâu cho nó tt, cho nó an toàn Thy?.. Đ trong nhà quàn được, cho h gi trong đó, thì ti ngày ti con đem đi h Thy? (Thy không tr li)

Ti con d trù vy thôi ch cũng không biết là nó s giao không, nhưng mà đt hết nhng câu hi đ Thy cho ti con biết rõ đ sau này chúng con làm ch không phi hoang mang, làm cho đúng ý Thy.Thì chúng con gi tro ca Thy trong nhà quàn trong khi ch đi được không Thy, hay là Thy mun đem v?

ĐT: Đem v nhà.

HMB: Đem v nhà, d, đem v đây h Thy? (Đc Thy gt đu) Đem v nhà này được.

HMB: Và khi chúng con đem cái tro ca Thy ra ri bin thì chúng con cn phi làm gì h Thy?.. Nim Pht đưa Thy đi?

ĐT: Nim Pht là đưa đi (Thy khoát tay). Mướn ghe, mướn tàu đưa đi.

HMB: Ri thêm vài cái bông được không Thy?

ĐT: .

HMB: Và sau cái ngày Thy ra đi đó, v vn đ gia đình ca Thy, còn Bà Tám li, thì theo Thy thy Bà Tám nên cái nhà này hay là nên cái nhà cũ?

ĐT: B có nhà, có thiếu gì nhà .

HMB: Mun đâu thì h Thy? Sau... nhng người lo ph cho Bà Tám thì chúng con coi ai, bn đo phát tâm nào lo cho Bà Tám thì li lo cho Bà Tám h Thy?..Cái đó cũng đ t nhiên h Thy há?

Đc Thy gt đu

HMB: Còn v vn đ ông By thì Thy thy có cn ti con phi.. Thy có căn dn gì thêm cho chúng con không? Có hai anh em hà.

ĐT: Ông By bay ging lo tu ri.

HMB: D,.. cũng không có gì đc bit h Thy?

Đc Thy im lng

HMB: V gia đình ca Thy, Thy có cn ti con làm cái gì thêm na thì Thy nhn cho chúng con biết.

ĐT: Không có gì đâu.

HMB: D… Còn v cái phn  mà mi năm ti con s t chc ngày gi ca Thy, Thy mun ti con phi làm thế nào cho đúng cái nghi l?

ĐT: Thì… ngày gi thì cho vui vy thôi.

HMB: D, nơi nào làm cũng được h Thy?

Đc Thy gt đu

HMB: Mi đa phương mi t chc, hp li đ tưởng nh ti Thy...(Thy ho..) Thì trong ngày gi thì bn đo ngi chung thin vi nhau, nghe băng Thy, tưởng nh ti Thy, h Thy?

Đc Thy im lng khong 1 phút

HMB: Thưa Thy hàng năm ti con có nên tiếp tc t chc Đi Hi na hay không Thy, sau khi Thy ra đi?

ĐT: Nếu có dp thì t chc ch

HMB: D

ĐT: Có Đi Hi là ca cùng chúng mà.

HMB: Như vy thì ai s đng ra t chc nhng cái Đi Hi đó Thy? Ti s nhiu người đng, ai cũng mun ra t chc Đi Hi thì ti con không biết làm sao...

ĐT: Thì mình phi hp trong mt cuc hp, đ dùng người nào người nào, mình có mt cuc hp ch đnh đàng hoàng.     

HMB: Nhưng mà ai ch đnh (h) Thy? Lúc đó đâu còn ai mà...đâu còn Thy na đâu mà ch đnh?.. Bu h Thy?

ĐT: Bu người nào làm vic        

HMB: Lúc đó phi có mt cuc bu c h Thy?.

Đc Thy gt đu     

HMB: Thì Đi Hi thì mi năm, nhng người tiếp tc c làm mi năm mt cái ĐH h Thy?... Đc Thy gt đu.  Mt cái thôi h Thy? .. Năm nay có hai cái ln. Hai cái thì nó phân tán bt ri.

Đc Thy im lng khong 1 phút

HMB: Còn v các Khóa Sng Chung đa phương chúng con nên tiếp tc hay không Thy?

Đc Thy gt đu

HMB: Làm như vy tt h Thy?   

Đc Thy gt đu

ĐT: Đng có làm tn hao nhiu quá thì không được.     

LV: “Đng có làm tn hao nhiu”, Thy nói đng có làm tn hao nhiu.

HMB: Làm cái nào r nht cho bn đo thì mình làm h Thy? Ch không phi là cái cơ hi đ làm tin..  Còn các Thin Vin trên thế gii, theo Thy thy phi duy trì như thế nào?

ĐT: Thin Vin là do người phát tâm t chc ch có gì đâu.

HMB: C đ t nhiên h Thy?

ĐT: Đ t nhiên

HMB: Các Thin Đường thì cũng vy thôi h Thy?      

Đc Thy gt đu

ĐT: Chuyn d mà, người ta nghĩ ra là thành khó ch...tôi thy không có chuyn gì hết .

HMB: D

LV: Chuyn gì đi vi Thy, Thy cũng thy d hết. Ti người đi h tranh chp Thy ơi

HMB: Mun cho minh bch, có li nói ca Thy mi có giá tr hơn ti con nói.

LV: Cái này, nhng li Thy nhn nh li quí lm, sau này không có đt điu nói by được.

HMB: Nói chung chúng con nên duy trì nhng cái sinh hot nào trong cng đng Vô Vi Thy?  Thì có ĐH, có KSC, TV, TĐ, cái đó đ ri h Thy?

ĐT: T chc đó là đ ri… thy vy ch nó cũng tn hao tin bc lm đó.

HMB: Sau này nếu mà không có còn phương tin, thì ti con mi đa phương t chc, bt cái tin di chuyn h Thy?

Đc Thy gt đu 

HMB: Sau này Thy đi ri Thy có tr li vi chúng con không Thy?

Đc Thy mm cười

Trn Ngc Dũng (TND cười và nói): Ti con cũng mong Thy s tr li vi chúng con mà ti con không biết tìm Thy đâu.

HMB: Làm sao tìm Thy?

ĐT: Có tâm, có tâm thì có s chiếu đ ca tôi. Không có tâm là không cn tui.

HMB: D,.. Thưa Thy, Thy có tr li thế gian na không Thy?

ĐT: Có tâm ri..có tâm ri lúc đó tôi mi là..tính ch.

HMB: Thy tr li bng xác thân hay là bng đin quang Thy?

ĐT: Đin quang đó.

LV: “bng đin quang”

XM: “tính”, “tính”, Thy nói “tính” đó là bng xác thân hay là bng đin quang?

LV: “bng đin quang”, phi ghi xung đàng hoàng, Thy nói “bng đin quang”, phi không Thy ?

Đc Thy gt đu 

HMB: “đin quang”, Thy nói Thy tr li Thy giúp mà v phn đin quang.

HMB: Làm sao chúng con liên lc được vi Thy bng đin quang?

ĐT: C tht tâm tu là liên lc được không có gì khó khăn hết .

HMB: “Tht tâm tu là liên lc được”

HMB: Sau này nếu mà chúng con có nhng cái vn đ rc ri khó khăn mà như còn Thy đây thì Thy gii quyết cái mt là xong. Nhưng mà sau Thy đi ri làm sao chúng con tiếp xúc được vi Thy đ Thy giúp chúng con gii quyết nhng khó khăn đó Thy?

ĐT: Mình phi suy nghĩ chuyn mình làm thì Bên Trên người ta chiếu cho mình lin.

HMB: Làm sao ti con biết đó là B Trên chiếu chính xác? S nhiu khi trong đu nó  nghĩ ra, không đúng thì sao Thy?

ĐT: Khi mà ...Cái mà mình quyết đnh đó, gii quyết không được, nhưng mà nó chiếu sáng mt cái, mình gii quyết lin.

HMB: Cái nào mà gii quyết được là do B Trên chiếu h Thy?

LV: Thưa Thy con cũng mun nói li là, con nh Thy dn ti con, khi mà cái lung đin ca Thy, ca Vô Vi mà chiếu , là luôn luôn chiếu trên đnh đu, rút, (ĐT: ), rút mi là đúng (ĐT: , đây này nè, và ch trên đnh đu LV), d rút mi là đúng, còn không là không có đúng, phi không Thy? Cái đó phai ghi rõ đó Mai (XM). Thường my người đó ln ln. Mình phi minh đnh, rõ ràng lm đó.

XM: Thy lp li mt ln na là: “Lung đin Vô Vi là phi rút t trung tim đnh đu mi đúng”.

LV: Đúng ri.

HMB: Ri cái ca Bên Trên chiếu là mình gii quyết được vn đ.

LV: Tíc tc là mình sáng à, là gii quyết được.

HMB: Nếu sau này có người đng ra xưng danh là thay thế Thy thí chúng con phi x s như thế nào Thy? Nhiu người mun cái ghế ca Thy lm.

ĐT: Nó xưng danh thì nó chu trách nhim ch.

LV: Hay quá! Con nh Thy nói mt câu: “Xưng danh tá danh đu là gi” mà!

ĐT: , nó phi chu trách nhim.

LV: Đó! Người nào xưng danh thì người đó phi chu trách nhim!

HMB: Lãnh cái hu qu h Thy? Vy ai mà không biết thì theo, ráng chu thôi. Người nào biết lo tu là được nh, không biết thì thôi.

ĐT: Người nào có tâm là khác, không có tâm là khác.

LV: D, nói rõ ràng: có tâm là khác, không có tâm là khác.

HMB: Nếu trong Vô Vi sau này không còn Thy, nếu mà có s tranh chp, nhiu phe phái thì chúng con phi gii quyết như thế nào đ cho nó êm xuôi Thy?

ĐT: Nếu có tranh chp nhiu, c lo nim Pht là gii quyết.

TND: chánh...câu chánh

ĐT:  Nim Pht thì B Trên mi chng ch.

HMB: Bây gi thì nhng câu hi mà chúng con suy nghĩ ra thì chúng con đã đt ri. Nhưng ngoài nhng câu hi này Thy còn căn dn gì cho chúng con mt ln chót na không Thy? Thy thy điu gì cn thiết Thy căn dn cho chúng con?

ĐT: Cái này là thuc v thiêng liêng, thành ra không có sp đt gì hết đó.

HMB: Chúng con lo tu thôi                       (Đc Thy gt đu)

Đc Thy im lng khong 1 phút

TND: Ti con biết đây là v thiêng liêng, nhưng mà v mt đi Thy, ti con nhà thương nhiu ln lúc nào Bác Sĩ h cũng mun có cái chuyn như vy. Thành ra hôm nay ti con đến đây là... mt làm cho giy t cho nó..cho nó rõ ràng thôi ch ..ti con chc chn là Thy cũng còn vi ti con .. Ti con ráng ti con tu, nhưng mà ti con làm theo chuyn đi cho nó yên xuôi, ch còn lúc nào con cũng cu nguyn Thy lúc nào cũng còn bình an, lúc nào Thy cũng bình an vi ti con, d.. Chúng con làm đây là làm theo chuyn đi thôi, ch còn tt c là v thiêng liêng, v Vô Vi là có sp đt hết. Ti con có chuyn gì xin Thy cũng th li cho chúng con.. D

HMB: D thưa Thy như vy thì chúng con có Thy bên trên thì chúng con không lo gì, vì Thy vn vi ti con thì Thy vn giúp đ cho chúng con.

ĐT gt đu: Nh ti tui là tui giúp à.

HMB: Vy chúng con c yên tâm lo tu là xong h Thy?

Đc Thy gt đu

LV: Cám ơn Thy, ti con cám ơn Thy

HMB: Cám ơn Thy đã cho chúng con nhng li ch dy.         (Hết)

==================================================

 

 

Ghi chép nhng li nói thêm :

TND : Mt cái chc chn là anh em mình phi đng tam hip lc, mang cái kho tàng Thy ging đ đi.. cái đó là cái quan trng nht. Con nh là Thy nói là “đ đi cho nhân loi”, ch không phi cho người VN không. Con nh cái câu đó con nh hoài, cái hôm mà Thy làm cho KSC, Thy nói :”Đây là cun băng đ cho nhân loi”, Thy không nói cho người VN, Thy không nói cho người tàu... Thy nói cho nhân lai ch không cho người thường đâu...

HMB : Ti con mai mt cũng còn nhiu vic làm...

XM : Thy có nói “người nào v x s đó, vy trong tương lai ti con có v x s, mình là người VN có phi v VN không Thy ?

Đc Thy gt đu

TND : Sn đây ti con trình cho Thay nghe là ti con có t