Jolicoeur Meditation Center

2920-2922-2924 Jolicoeur street

Montreal (Québec) H4E 1Z3 Canada
Tel. 514-769-8799
Email: meditation.jolicoeur@primus.ca

 

 

Web Sites

Description

Author

VN

FR

EN

DEU

1.http://thuchiendihuanducthay.jimdo.com/

Master's Last Will (2009)

Jolicoeur  Center & cie

x

 

 

 

2. http://voviphatphap.org/

Vô-Vi Website

VoViPhatPhap Team

x

 

 

 

3. http://www.vovi.org

Public Vô-Vi Website

8 Vô-Vi Associations

x

x

x

x

4. http://www.vovinet.org

Vô-Vi Website for Practitioners

8 Vô-Vi Associations

x

x

x

 

5. http://www.quyhoitinhnguoi.org

Public Vô-Vi Website

Quy Hội Tình Người Center

x

 

 

 

6. http://www.mucbetam.org

Baby Tam Talking To You

Vương Thanh Phú

x

x

x

 

7. http://www.vovilibrary.net/

Vô-Vi Library

VoViLib Team

x

 

x

 

8. http://www.vovimeditations.org

Vô-Vi Meditation

Nguyễn Bá Trị - Phượng

x

 

 x

 

9. http://www.vovimeditation.net

Vô-Vi Meditation

Nguyễn Thanh Bá - Lan Anh

x

 

x

 

10. http://xaydungvovi.org/

Vô-Vi Blog

Tạ Thái

x

 

 

 

11. http://thienvovi.weebly.com/

Vô-Vi in Vietnam

Club UNESCO Vô-Vi Meditation

x

 

 

 

12. http://www.vovilax.org

Vô-Vi in Southern California

Southern California Vô-Vi Association

x

 

 

 

13. http://www.vovi-ducquoc.de

Vô-Vi in Germany

Germany Vô-Vi Association

 

 

 

x

14. http://vovifrancophone.free.fr

Vô-Vi in France

Alain Canitrot

 

x

 

 

15. http://lechemindel-un.over-blog.com/

Vô-Vi in Quebec

Long – Odette Le van

 

x

 

 

16. http://vovijapan.com/ (or .net or .org)

Vô-Vi 
Japan

Trần Xuân Hiệp

x

 

x

 

17. http://thienmusic.com

Music

Quách Vĩnh Thiện

x

x

x

 

18. http://nuochoannguyen.org/

Alkaline Water

Lê Văn Liêm

 

 

 

19. http://nuochoannguyen.org/goodarch.htm

GoodArch 
Products

Lê Văn Liêm

 

 

 

20. http://nuochoannguyen.org/life.htm

Varia

Lê Văn Liêm

 

 

 

21. http://www.kombu.de

Kombucha

Günther W. Frank

 

x

x

x

22. http://nuochoannguyen.org/pdf/ [...]

(Vegetarian) cooking

Osawa

x

 

 

 

23.http://www.quantheambotat.com/chuabinh.htm

Treatment Material

TBD

x

 

 

 

24. http://www.unikey.org/bdownload.php

Vietnamese Accents

Unikey

 

 

x